Hu Banner

Baga Gara AbuGadatti Nagaan Dhuftan

COVID-19 Mo'achuuf Ofiif Ollaa Kessan Gargaaruun Mana Turaa


Dhiheessitoota

1. belachew transportation service
belachew transportation service image is not inserted yet
0989445083
_Other, fincha
2. abadir hotel
abadir hotel image is not inserted yet
0912058209
Harer, 17
3. dinke bar
dinke bar image is not inserted yet
0927448890
_Other, guliso
4. dugasa shop
dugasa shop image is not inserted yet
0917846106
Dembi Dolo, 01
5. emebet bedilu cafe and restaurant
emebet bedilu cafe and restaurant image is not inserted yet
0921158718
Haromaya, haromaya univesity
6. shibire shop
shibire shop image is not inserted yet
0917441294
Nekemte, muka rara
7. addis pharmacy
addis pharmacy image is not inserted yet
0911063501
Harer, 04
8.
 image is not inserted yet
251917679
,
9. lalise electronics
lalise electronics image is not inserted yet
0901681226
_Other, gida ayaana
10. dareje shop
dareje shop image is not inserted yet
0917799657
Harer, ajip
11. gutama shop
gutama shop image is not inserted yet
0916320873
_Other, kore
12. hayat shop
hayat shop image is not inserted yet
0915657429
Harer, Shankor
13. Asfiyaa Dawwaa guyyee
Asfiyaa Dawwaa guyyee image is not inserted yet
0916004656
Shashamane, Oromia
14. admasu transportation service
admasu transportation service image is not inserted yet
0911771898
Harer, Shankor
15. derartu supermarket
derartu supermarket image is not inserted yet
0900350028
Nekemte, zerihun gerage
16. dabale bar and hotel
dabale bar and hotel image is not inserted yet
0917660305
Nekemte, Darge
17. rome electronics
rome electronics image is not inserted yet
0925956667
_Other, guliso
18. mohamed hasan metal work
mohamed hasan metal work image is not inserted yet
0913388339
Haromaya, 02
19. dawit fruits and vegetables
dawit fruits and vegetables image is not inserted yet
0941927367
Haromaya, 01
20. wasanu shop
wasanu shop image is not inserted yet
0913364541
Dembi Dolo, 06

Bakka Keessan Galchuuf Edit

Maal Feetan?
Odeeffannoo Dabalataa